Slaguggla (Strix uralensis) Ural Owl
Slaguggla (Strix uralensis) Ural Owl

Lokal: Galvsjön, Alfta, Hälsningland
Datum: 2014-05-20
Fotograf: Leif Larsson
Bildinformation: Tämligen enhetligt ljust ansikte med svarta ögon är typiskt för slaguggla.