Slaguggla (Strix uralensis) Ural Owl
Slaguggla (Strix uralensis) Ural Owl

Lokal: Svartvik, Hälsingland 
Datum: 2003-06-07
Fotograf: Bengt Göthe
Bildinformation: Ringmärkning av slaguggla är inte helt riskfritt och kräver erfaren personal. Notera att ugglan har vridit huvudet nästan 180 grader för att kunna hålla koll på kameran!