Slaguggla (Strix uralensis) Ural Owl
Slaguggla (Strix uralensis) Ural Owl

Lokal: Galvsjön, Alfta, Hälsningland
Datum: 2014-05-20
Fotograf: Leif Larsson
Bildinformation: På håll kan det vara svårt att skilja på slaguggla och kattuggla då bägge har relativt ljust ansikte och svarta ögon. Notera dock att slaguggla har en längre stjärt (når en bit nedanför handpennespetsen vilket man kan ana på bildfågeln). Stjärten är dessutom grövre bandad hos slaguggla.