Ökenstenskvätta (Oenanthe deserti) Desert Wheatear
Ökenstenskvätta (Oenanthe deserti) Desert Wheatear

Lokal: Byxelkrok, Öland
Datum: 2016-10-21
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Bildfågeln uppvisar en regnblöt dräkt men vi kan ändå ana att kindens svarta fortsätter i en obruten linje runt vingknogen. Vidare syns ett ljusare fält på vingknogen. Dessa karaktärer stämmer bra med ökenstenskvätta på hösten. Den svarta kinden antyder att det rör sig om en hane, och vi kan då anta att den svarta strupen döljs av ljusa fjäderbräm vilket får strupen att se ljus ut. Möjligtvis kan vi ana bruntonade vingpennor vilket säger oss att fågeln är en årsunge (1K).