Fågeltornskampen Ålsjötornet   Ins.
alla år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Smålom 1   1 1   1   1 1   1  
Storlom 1             1 1 1   1
Smådopping                        
Skäggdopping 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gråhakedopping 1   1 1 1 1 1          
Svarthakedopping 1         1       1 1 1
Svarthalsad dopping                        
Storskarv 1     1         1 1 1 1
Rördrom                        
Häger 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vit stork                        
Knölsvan 1         1 1         1
Mindre sångsvan                        
Sångsvan 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sädgås 1   1 1       1     1 1
Spetsbergsgås 1   1         1       1
Bläsgås                        
Grågås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fjällgås 1                 1    
Kanadagås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prutgås                        
Gravand                        
Bläsand 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1
Snatterand 1   1 1 1 1 1 1   1 1 1
Kricka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gräsand 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stjärtand                        
Årta                        
Skedand 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Brunand                 1      
Vigg 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bergand                        
Ejder                        
Alfågel                        
Sjöorre                        
Svärta                        
Knipa 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salskrake 1             1 1 1 1 1
Småskrake                        
Storskrake 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bivråk                        
Brunglada                        
Glada                        
Havsörn 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brun kärrhök 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök 1         1   1 1 1 1  
Stäpphök 1   1           1 1    
Duvhök 1       1 1     1 1 1  
Sparvhök 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ormvråk 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1           1          
Kungsörn                        
Fiskgjuse 1   1   1 1 1   1 1    
Pilgrimsfalk 1   1         1        
Jaktfalk                        
Tornfalk 1   1 1 1 1 1 1     1 1
Stenfalk 1                 1    
Lärkfalk 1   1 1   1 1     1    
Dalripa                        
Järpe                        
Orre                        
Tjäder                        
Rapphöna                        
Vaktel                        
Fasan                        
Vattenrall 1               1     1
Småfläckig sumphöna                        
Rörhöna 1                 1    
Sothöna 1   1 1 1 1 1 1 1 1    
Trana 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strandskata                        
Skärfläcka                        
Mindre strandpipare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Större strandpipare                        
Ljungpipare 1   1   1 1 1 1   1 1  
Kustpipare                        
Tofsvipa 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kustsnäppa                        
Sandlöpare                        
Småsnäppa                        
Mosnäppa                        
Spovsnäppa                        
Skärsnäppa                        
Kärrsnäppa                        
Brushane 1   1   1 1 1 1   1 1 1
Dvärgbeckasin                        
Enkelbeckasin 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Morkulla                        
Rödspov                        
Myrspov                        
Småspov 1             1 1 1    
Storspov 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Svartsnäppa 1   1     1   1     1  
Rödbena 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dammsnäppa                        
Gluttsnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1
Skogssnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grönbena 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Drillsnäppa 1   1     1 1   1   1 1
Roskarl                        
Smalnäbbad simsnäppa                        
Bredstjärtad labb                        
Labb                        
Fjällabb                        
Dvärgmås 1         1 1 1   1 1  
Skrattmås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fiskmås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Silltrut 1   1           1      
Gråtrut 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Havstrut 1   1 1 1 1 1 1 1      
Ismås                        
Skräntärna                        
Kentsk tärna                        
Fisktärna 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Silvertärna 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1
Småtärna                        
Svarttärna                        
Sillgrissla                        
Tordmule                        
Tamduva 1       1              
Skogsduva 1               1      
Ringduva 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkduva                        
Gök                        
Berguv                        
Hökuggla                        
Sparvuggla                        
Lappuggla                        
Slaguggla                        
Kattuggla                        
Hornuggla                        
Jorduggla 1     1                
Pärluggla                        
Nattskärra                        
Tornseglare 1     1   1         1  
Göktyta                        
Gråspett                        
Gröngöling 1     1 1       1      
Spillkråka 1           1     1 1  
Större hackspett 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tretåig hackspett 1       1   1     1 1  
Mindre hackspett 1   1 1     1     1 1 1
Trädlärka                        
Sånglärka 1       1 1 1 1 1 1 1 1
Backsvala 1   1   1   1          
Ladusvala 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hussvala 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1
Fältpiplärka                        
Trädpiplärka 1     1 1 1 1 1 1 1 1  
Ängspiplärka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rödstrupig piplärka                        
Skärpiplärka                        
Gulärla 1   1   1 1 1 1   1 1  
Forsärla                        
Sädesärla 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sidensvans 1             1        
Strömstare                        
Gärdsmyg 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1
Järnsparv 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rödhake 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Näktergal 1         1            
Blåhake                        
Svart rödstjärt                        
Rödstjärt 1     1 1       1 1    
Buskskvätta 1   1   1 1 1   1   1  
Stenskvätta 1   1 1 1 1     1 1 1  
Dubbeltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ringtrast 1   1 1 1              
Koltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Björktrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rödvingetrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gräshoppsångare                        
Vassångare                        
Sävsångare 1           1          
Rörsångare                        
Ärtsångare                        
Törnsångare                        
Trädgårdssångare                        
Svarthätta 1   1   1 1 1 1     1 1
Grönsångare 1   1   1 1 1       1  
Gransångare 1       1 1   1 1 1   1
Lövsångare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kungsfågel 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1
Brandkronad kungsfågel 1             1 1      
Grå flugsnappare 1         1            
Mindre flugsnappare                        
Halsbandsflugsnappare                        
Svartvit flugsnappare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Skäggmes                        
Stjärtmes 1   1                 1
Entita                        
Talltita 1   1               1 1
Lappmes                        
Tofsmes 1   1 1   1   1 1     1
Svartmes 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1
Blåmes 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nötväcka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pungmes                        
Sommargylling                        
Törnskata                        
Varfågel                        
Nötskrika 1     1   1 1       1 1
Skata 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nötkråka                        
Kaja 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Råka 1                   1  
Kråka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korp 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gråsparv                        
Pilfink 1   1   1 1 1 1 1 1 1  
Bofink 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bergfink 1     1   1     1 1    
Grönfink 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Steglits 1               1     1
Grönsiska 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hämpling 1       1 1 1     1    
Gulhämpling                        
Gråsiska 1   1   1     1 1      
Mindre korsnäbb 1       1 1     1   1  
Större korsnäbb                        
Rosenfink                        
Domherre 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stenknäck                        
Lappsparv                        
Snösparv                        
Gulsparv 1       1 1 1 1 1 1    
Ortolansparv                        
Videsparv                        
Sävsparv 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  130 0 91 81 90 97 90 90 94 92 93 82
Placering 
fågeltornskampen   6 3 12 7 7 6 7 8 5 Ingen Ingen
tävling tävling